ZESTAWIENIE APARATURY KATEDRY CHEMICZNEJ TECHNOLOGII DREWNA

NAZWA

OPIS

ZDJĘCIE

PRZEZNACZENIE

 Pirolizer firmyCDS model PY5150

Aparat do pirolizy w temperaturze do 1400ºC - nadstawka do chromatografu gazowego.

pirolizer

Badawcze i dydaktyczne
Liofilizator Sublimacyjne suszenie zamrożonych substancji w warunkach obniżonej temperatury i pod zmniejszonym ciśnieniem  Badawcze i dydaktyczne 
Młyn tnący firmy Retsch SM 200 Młyn do rozdrabniania biomasy Badawcze i dydaktyczne
Prasa hydrauliczna Atlas Manua; 15ton Prasa do przygotowywania pastylek do spektroskopii w podczerwieni Badawcze i dydaktyczne
Aparat do badań sorpcji fizycznej - ASAP 2020 MP HD Micropore
(prod. MICROMERITICS Inc., USA)

Zautomatyzowany zestaw pomiarowy przeznaczony do badania powierzchni właściwej
i porowatości ciał stałych, w tym również materiałów mikroporowatych, metodą sorpcji fizycznej wraz z oprogramowaniem sterującym i analitycznym.

ASAP.jpg Badawcze i dydaktyczne
Chromatograf gazowy sprzężony z detektorem masowym – (GC/MS) Trace 1300 GC ISQ Single Quadrupole MS marki Thermo-Finnigan Technika pozwalająca na określenie składu mieszanin związków chemicznych. Badawcze i dydaktyczne
Spektrofotometr FTIR  z modułem ATR Alpha-E marki Brucker z oprogramowaniem OPUS 7.0 Urządzenie umożliwia rejestrowanie zmian jakim ulegają różne wiązania podczas przebiegu reakcji chemicznych oraz identyfikowanie produktów powstałych w wyniku tych reakcji. Badawcze i dydaktyczne
Spektrofotometr  Datacolor 600 z oprogramowaniem Datacolor TOOLS V 2.0.0. Urządzenie służące do pomiaru barwy przedmiotów. Badawcze i dydaktyczne
Spektrofotometr UV-Vis DR 5000 Umożliwia pomiar transmisji lub odbicia światła przez próbkę w całym zakresie światła widzialnego oraz bliskim  nadfiolecie. Badawcze i dydaktyczne
Komora klimatyczna do badań lotnych związków organicznych (VOC) z zestawem przygotowania powietrza, pojemność 0,225m3 Służy do badania emisji VOC (lotnych związków organicznych) z materiałów meblarskich i budowlanych. Badawcze i dydaktyczne
Kalorymetr KL – 12 Mn Przyrząd laboratoryjny służący do pomiaru wartości ciepła spalania paliw. Badawcze i dydaktyczne
Suszarka liofilizacyjna ALPHA 1-2 LDplus marki Christ Urządzenie pozwalające na suszenie sublimacyjne zamrożonych substancji w warunkach obniżonego ciśnienia. Badawcze i dydaktyczne
Pehametr firmy Metler Toledo Wykorzystywany do pomiarów pH papieru metodą dotykową. Badawcze i dydaktyczne
Aparat do pomiaru odporności tektury na przebicie Pomiar odporności tektury falistej na przebicie. Dydaktyczne
Aparat Elmendorfa Do oznacznia odporności papieru na przedarcie. Badawcze i dydaktyczne
Aparat do oznaczania odporności papieru na przepuklenie Do oznaczania odporności papieru na przepuklenie. Badawcze i dydaktyczne
Urządzenie do badania wsiąkliwości i stopnia zaklejenia papieru metodą Cobba Badanie wsiąkliwości wytworów papierniczych wg Cobba. Dydaktyczne
Aparat Gurleya Do oznaczania przepuszczalności powietrza. Badawcze i dydaktyczne
Zwick/Roell Z005 Wykorzystywany do badań wytrzymałościowych tektury falistej (ECT, FCT, BCT). Badawcze i dydaktyczne
Aparat Schoppera Do oznaczania odporności papieru na zginanie. Dydaktyczne
Zrywarka Schoppera Do oznaczania samozerwalności oraz rozciągliwości papieru. Badawcze i dydaktyczne
Mikroskopy Wykorzystywane do pomiaru długości włókien. Dydaktyczne
Młynek Jokro Do mielenia masy celulozowej. Badawcze i dydaktyczne
Aparat Rapid-Köthen Do formowania i suszenia arkusików laboratoryjnych. Badawcze i dydaktyczne
Holender otwarty Używany do mielenia większych ilości masy celulozowej. Badawcze i dydaktyczne
Rozdzielaczo-rozwłókniacz Używany do rozwłóknienia zmielonej masy celulozowej. Badawcze i dydaktyczne
Aparat Schoppera Do oznaczania stopnia smarności masy celulozowej. Badawcze i dydaktyczne
Spektrofotometr L&W Elrepho Aparat służy do pomiaru własciwości optycznych mas włóknistych i papieru. Mierzy barwe wg CIE L*a*b* oraz białość wg ISO. Badawcze i dydaktyczne
Aparat do miareczkowania potencjometrycznego (Schott TitroLine Easy) Służy do oznaczeń ilościowych zawartości grup karbonylowych (ketonowe i aldehydowe) w masach włóknistych i papierach. Badawcze i dydaktyczne
Termowaga LabsysTM firmy Setaram Pomiar TG/DTA – pomiar do temperatury 1000°C w regulowanej atmosferze w warunkach izotermicznych i dynamicznych.
Pomiar TG/DSC - pomiar do temperatury 800°C w regulowanej atmosferze w warunkach izotermicznych i dynamicznych.
Badawcze i dydaktyczne
Układ do nasycania próżniowego z układem grzejnym
i sterującym
Nasycanie materiałów włóknistych lignocelulozowych oraz włóknin węglowych. Badawcze i dydaktyczne
Komora gazoszczelna Prowadzenie procesów modyfikacji drewna (np. w atmosferze pary wodnej lub amoniaku). Badawcze i dydaktyczne
Komora do wygrzewania włóknin Prowadzenie procesów higrotermicznej modyfikacji drewna (np. w atmosferze pary wodnej
lub amoniaku).
Badawcze i dydaktyczne
Piec muflowy Oznaczenie zawartości składników mineralnych w surowcach lignocelulozowych,
karbonizatach i adsorbentach węglowych. Oznaczenie zawartości części lotnych
w karbonizatach lignocelulozowych. Prowadzenie procesów pirolizy i karbonizacji.
Badawcze i dydaktyczne
Analizator termiczny NETZSCH STA 449 F5 Jupiter sprzężony ze spektrometrem masowym QMS 403 D Aeolos Jednoczesne analizy termiczne TG/DSC, TG/DTA w temperaturze do 1600°C w regulowanej atmosferze w warunkach izotermicznych i politermicznych. NETZSCH STA F5 Jupiter.jpg Badawcze i dydaktyczne
Piec (poziomy) do otrzymywania adsorbentów węglowych
na drodze aktywacji fizyko-chemicznej i chemicznej
Prowadzenie procesów aktywacji fizyko-chemicznej i chemicznej karbonizatów
lignocelulozowych.
Badawcze i dydaktyczne
Piec oporowy Prowadzenie procesów pirolizy i karbonizacji materiałów lignocelulzowych. Badawcze i dydaktyczne
Piec poziomy rurowy Piec do otrzymywania adsorbentów węglowych na drodze aktywacji fizyko-chemicznej
i chemicznej.
Badawcze i dydaktyczne
Laboratoryjny młynek wibracyjny TESTCHEM Rozdrabnianie karbonizatów i adsorbentów węglowych. Badawcze i dydaktyczne
Piec (poziomy) do otrzymywania adsorbentów węglowych
na drodze aktywacji fizyko-chemicznej
Prowadzenie procesów aktywacji fizyko-chemicznej karbonizatów lignocelulozowych. Badawcze i dydaktyczne
Piec obrotowy (poziomy) do otrzymywania adsorbentów
węglowych na drodze aktywacji fizyko-chemicznej
Prowadzenie procesów aktywacji fizyko-chemicznej karbonizatów lignocelulozowych. Badawcze i dydaktyczne
Młyn do rozdrabniania drewna Silnik elektryczny o mocy 7,5 kW, część skrawająca złożona z głowicy wirującej osadzonej
na wale, w głowicy osadzone trzy noże skrawające, a w korpusie obudowy dwa przeciwnoże.
Skrawarka dodatkowo wyposażona w odciąg wiórów.
Badawcze i dydaktyczne