prof. dr hab. inż. Ewa Fabisiak

prof. dr hab. inż. Ewa Fabisiak

Konsultacje: 
poniedziałek: 
9:30-10:30
stopien naukowy: 
prof. dr hab. inż.
Stanowisko: 
Profesor emerytowany
nr telefonu: 
61-848-7449

Współpraca

 • Uniwersytet Techniczny, Zvolen (Słowacja)
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Instytut Technologii Drewna w Poznaniu
 • Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
 • Muzeum Narodowe w Poznaniu
 • Muzeum Morskie w Gdańsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geografii i Geologii
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
 • Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu,  Wydział Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa

Tematyka badawcza

 • anatomia drewna, mikromorfometria, ultrastruktura ścian komórkowych
 • struktura, właściwości fizyczne i mechaniczne krajowych i egzotycznych gatunków drewna

Osiągnięcia

Wykształcenie:

 • 1980 - mgr inż. mechanicznej technologii drewna, Wydział Technologii Drewna AR w Poznaniu
 • 1989 - dr nauk technicznych, Wydział Technologii Drewna AR w Poznaniu
 • 2006 - dr hab. nauk leśnych z zakresu drzewnictwa,  Wydział Technologii Drewna AR w Poznaniu
 • 2011 - prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Członkostwo w organizacjach naukowych:

 • Członek Kmitetu Technologii Drewna PAN – od 2007 r.
 • Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Komisja Nauk Rolniczych i Leśnych – od 2006 r.

Wybrane publikacje

 • Moliński W., Roszyk E., Fabisiak E., Čunderlik I. (2013): Gradient of selected mechanical properties within individual annual rings in the resonance spruce wood (Picea abies L.). Wood Research 58 (4): 521-532.
 • Roszyk E., Moliński W., Fabisiak E. (2013): Radial variation of mechanical properties of pine wood (Pinus sylvestris L.) determined upon tensile stress. Wood Research 58 (3): 329-342.
 • Fabisiak E., Kúdela J., Mania P., Moliński W. (2013): Variation the microfibril angle in annual rings of pine wood with developed reaction tissue.Ann. WULS–SGGW, Forestry and Wood Technology 82: 262-266.
 • Czajka M.,  Fabisiak E. (2013): Emission of volatile organic compounds from cross section of spruce wood (Picea abies (L.) H. Karst). Ann. WULS–SGGW, Forestry and Wood Technology  82:149-154.
 • Fabisiak E., Mania P. (2013): Variability of macrostructural parameters in resonant spruce wood (Picea abies L.). Ann. WULS–SGGW, Forestry and Wood Technology 81:72-78.
 • Fabisiak E., Kunštar M., Kúdela J. (2012): Influence of selected spruce and maple wood features on physical-acoustic characteristics of these materials. In.: Book of Abstracts M-A-P2012. Proceedings of the 7th  International Conference Material – Acoustics – Place 2012, Zvolen: Tech. Univerzita vo Zvolene 2012. ISBN 978-80-228-2372-2.
 • Kúdela J., Fabisiak E., Kunštár (2012): Štruktúra javorového dreva s vlnitým Leskom a jej vplyv na fizykalno-akustické charakteristiky. Nové trendy akustického spectra. Vedecký recenzowany zbornik. New trends of acoustic spectrum. Peer-reviewed proceedings: 137-143. Technická Univerzita vo Zvolene. Drevárska fakulta. Editors: Čulík M., Danihelová A., Némec M. ISBN 978-80-228-2371-5.
 • Fabisiak E., Pazdrowski W., Nowaczyk J. (2012): Selected characteristics of macro and microstructure of pine wood with developed reaction tissue within a single tree. Ann.  WULS –SGGW, Forestry and Wood Technology. 77: 227 231.
 • Fabisiak E., Moliński W., Kúdela J., Mania P. (2012): A study on the dependence between tracheid lengths and microfibril angle in resonant wood of spruce (Picea abies L.). Ann.  WULS–SGGW, Forestry and Wood Technology 77: 222-227.
 • Czajka M., Fabisiak E. (2012): Emission of volatile organic compounds from cross  section of pine wood (Pinus sylvestris L). Ann.  WULS –SGGW, Forestry and Wood  Technology 77: 150-155.
 • Fabisiak E., Czajka M.: (2011): The effect of annual ring width on density of axial resin canals in pine wood (Pinus sylvestris L.). Ann.  WULS –SGGW Forestry and Wood Technol. 74:40-45.
 • Zielewicz W., Kozłowski S., Fabisiak E. (2011): Variation of anatomical properties of shoots tall wheatgrass in the aspect of their utilization as a substitute of biomass:  WULS –SGGW Forestry and Wood Technol. 76: 223-228.
 • Martyniak D., Fabisiak E., Zielewicz W., Martyniak J.(2011): Biologiczno-chemiczne właściwości perzu wydłużonego (Agropyron elongatum (Host, Beauv.) w aspekcie możliwości jego wykorzystania w fitoenrgetyce. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin nr 260/261:375-384.
 • Benysek M., Nawrocka D., Fabisiak E., Szczepaniak M.: Analysis of charcoal and wood from Czarnówko site (Pomerania region, Poland). Poster na Międzynarodowym Sympozjum Amsterdam Holandia 2010.
 • Moliński W., Fabisiak E., Środecki Ł. (2010): Selected mechanical properties of thermally modified American Ash wood. . Ann.  WULS –SGGW Forestry and Wood Technol. 72:32-36.
 • Moliński W., Fabisiak E., Szwaba T. (2010): Properties of thermally modified Ash Wood (Fraxinus americana) In the aspect of its affinity water. Ann.  WULS –SGGW Forestry and Wood Technol. 72: 27-31.
 • Fabisiak E., Čunderlik I., Moliński W. (2010): Ultrastructure and ultrasound wave propagation velocity in spruce (Picea abies L.) resonance wood. Ann.  WULS –SGGW Forestry and Wood Technol. 71: 170-176.
 • Roszyk E., Moliński W., Fabisiak E., Čunderlik I. (2010): Radial variation of mechanical properties of spruce wood (Picea abies L.) in tension along the grain. Folia Forestalia Polonica, Seria B, 41: 33-44.

http://ffp.matlibhax.com/pdf/41/Folia%20Forestalia%20Pol%2041-4%20Roszyk...

 • Fabisiak, E., Cunderlik, I., Moliński, W.: Variation in the microfibril angle in tangent walls of tracheids in individual annual rings of spruce wood (Picea abies L.). Warsaw Agricult. Univ.- SGGW, For and Wood Technol. 68, 2009:225-230.
 • Fabisiak, E., Moliński, W, W.: Variation in the microfibril angle in tangent walls of tracheids in individual annual rings of intermediate pine trees (Pinus sylvestris L.). Agricult. Iniv.- SGGW, For and Wood Technol. 68, 2009:231-236.
 • Moliński, W., Cunderlik, I., Krauss, A., Fabisiak, E., Jurek, P.: Gradient of density and tensile strength allong the drains of spruce wood (Picea abies L.) within individual annual rings. Agricult. Univ.-SGGW, For and Wood Technol. 69, 2009:87-92.
 • Krauss, A., Fabisiak, E.,. Szymański, W.: The ultrastructural determinant of radial variability of compressive strength along the grain of Scots pine wood. Agricult. Univ. -SGGW. For and Wood Technol. 69, 2009:431-435.
 • Moliński, W., Krauss, A., Fabisiak, E., Janusz, R. (2008): Gradient of tensile strength of wood along the grain in individual annual rings of dominant pine trees (Pinus sylvestris L.). Ann. WULS Forestry and Wood Technol., No 64:99-103.
 • Krauss. A., Moliński, W., Fabisiak.: Gradient of tensile strength of cell walls along the grain in individual annual rings of dominant pine trees (Pinus sylvestris L.). Ann. WULS - SGGW, For and Wood Technol., 65, 2008: 254-258.
 • Fabisiak, E., Moliński, W.: Variation in the microfibril angle in tangent walls of tracheids in individual annual rings at different height in a larch tree (Larix decidua Mill.) from plantation culture. Ann. WULS - SGGW, For and Wood Technol., 65, 2008: 29-34.
 • Moliński, W., Fabisiak, E., Marcinkowska, A. (2008): Investigation on the relationship between the length of tracheids and microfibril angle in the tangential walls of pine (Pinus sylvestris L.) wood tracheids. Proc. 4 rd"Interaction of wood with various forms of energy" Sept. 9-11, Zvolen, p. 1-7.
 • Fabisiak, E., Guzenda, R., Matejak, M. (2007): Uber die Eigenschafen des juveniles Holzes und eine Fmerkw Urdige Holztrocknungsart beschrieben in der deutschen Literatur des 18 Jahrhunderts. Ann. WULS-SGGW, For. and Wood Technol., 61:214-217.
 • Fabisiak, E., Moliński, W. (2007): Variation in the microfibril angle within individual annual rings in wood of larch (Larix decidua Mill.) from plantation culture. Ann. WULS-SGGW, For, and Wood Technol., 61:207-213.
 • Moliński, W., Fabisiak, E., Roszyk, E.(2007): The porpagation velocity of ultrasound waves along the grain in the juvenile and mature, normal and reaction wood of pine (Pinus sylvestris L.) Ann. WULS-SGGW, For. and Wood Technolo., 61: 200-206.
 • Roszyk, E., Moliński, W., Fabisiak, E. (2007): Attempt at quantifying the swelling pressure of wood from the course of its creep under bending load and local asymmetrical moistening. Ann. WULS-SGGW, For. and Wood Technol., 62: 200-2004.
 • Fabisiak, E., Moliński, W. (2007): Changes in the MFA at the tangential walls of tracheids in larch wood (Larix decidua  Mill.) from plantation cultur versus the cambial age of annual rings. Folia Forestalia Pol., Seria B - Drzewnictwo z. 38: 41-54.
 • Fabisiak, E. (2006): Variation in the length of tracheids within individual annual rings of larch wood (Larix decidua Mill.). Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW Forestry and Wood Technology Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW, For and Wood Technol. : 294-298.
 • Fabisiak, E., Moliński, W., Cisowski, M. (2006): Changes in the MFA the tangential walls of tracheids in larch wood (Larix deciduda Mill.) versus the cambial age annual rings. Proc. Wood Structure and Properties, Zvolen 2006.
 • Fabisiak, E., Kocjan. H., Moliński, W. (2006): A comparative study of larch wood (Larix decidua Mill.) from managed stand and plnatations culture. Ann of Warsaw Agric. Univ. Forest. and Wood Technolo. 58:299-306.
 • Fabisiak, E., Kocjan, H., Moliński, W. (2006): The microfibril angle variation in juvenile zone of larch wood (Larix decidua Mill.) Ann. of Warsaw Agric. Univ. Forest and Wood Technol. 58:289-293.
 • Fabisiak, E., Kocjan, H.: Promieniowa zmienność parametrów makro- i mikrostrukturalnych drewna brzozy (Betula verrucosa Ehrh.) z uprawy plantacyjnej. Roczniki AR Poznań, Technologia Drewna 2005, 40 s. 3-13.
 • Fabisiak, E., Moliński, W.: The effect of fibres length on the velocity of ultrasonic wave propagation along the fibres of silver birch (Betula verrucosa Ehrh.). Annals of Warsaw Agricultural University. Forestry and Wood Technology 2004, No 55: 197-204.
 • Fabisiak, E., Marcinkowska, A., Moliński, W., Roszyk, E.: Properties of larch wood (Larix decidua Mill.) from plantation culture and managed stand. The 4-th RCCWS International Symposium WOOD STRUCTURE, PROPERTIES AND QUALITY'04. Regional Coordination Council of Wood Science (RCCWS) St. Petersburg State Forest Technical Academy (SPbFTA) Komarov Botanical Institute of Russian Academy of Science (RAS) Moscow State Forestry University (MSFU) 13-16 październik 2004 St. Petersburg RUSSIA, tom I: 363-367.