Dr inż. Krzysztof Wiaderek

Dr inż. Krzysztof Wiaderek

Konsultacje: 
poniedziałek: 
10:30-11:30
czwartek: 
11:15-12:15
 • pok. 328,
 • MS-Teams
stopien naukowy: 
dr inż.
Stanowisko: 
Adiunkt
nr telefonu: 
061-848-7399

Tematyka badawcza

 • Wymagania użytkowe i bezpieczeństwo mebli
 • Ergonomia mebli do siedzenia i wypoczynku
 • Komputerowe wspomaganie projektowania mebli
 • Numeryczne modelowanie sztywności układów tapicerskich
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych w meblarstwie

Osiągnięcia

 • 2012 - dr inż. nauk leśnych z zakresu drzewnictwa, spec. meblarstwo, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • 2005 - mgr inż. mechanicznej technologii drewna, Wydział Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu

Działalność:

 • od 2013 – Rzeczoznawca SITLiD w zakresie meblarstwo
 • od 2009 – członek Stowarzyszenia Technologów Drewna
 • od 2006 – członek Koła Zakładowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa

Udział w projektach badawczych:

 • Nowe linie produktów wspomagających mobilność i dostępność otoczenia seniorów i osób niepełnosprawnych, projekt realizowany przez Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badania i Rozwoju  PBS1/A6/5/2012
 • StarDust of Baltic Sea Region Programme 2007 – 2013: The Strategic Project in Trans-national Commercial Activities in Research & Innovation, Clusters and SME- Networks: 1.01.2012 – 31.12.2012 r.
 • Modelowanie sztywności siedzisk mebli do wypoczynku, projekt badawczy promotorski Nr N N309 426738 finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Umowa nr 4267/B/P01/2010/38
 • Meble z auksetyków, projekt realizowany przez Katedrę Meblarstwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badania i Rozwoju Nr ZPB/65/64787/IT2/10
 • Antropotechniczne projektowanie mebli do leżenia i siedzenia, projekt badawczy  nr.2 PO6L 013 30 finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Umowa nr 0998/P01/2006/30

Doświadczenie związane z konkursami branżowymi:

 • Członek kapituły konkursowej DIAMENT MEBLARSTWA (od 2013 r.),
 • Członek kapituły konkursowej Złoty Medal MTP targów Meble Polska (od 2017 roku),
 • Członek kapituły konkursowej Złoty Medal MTP targów Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego (od 2022 roku),

 

Wybrane publikacje

 • Matwiej Ł., Wieruszewski M., Wiaderek K., Pałubicki B. (2022) Elements of Designing Upholstered Furniture Sandwich Frames Using Finite Element Method. Materials 2022, 15(17), 6084; https://doi.org/10.3390/ma15176084
 • Skorupińska, E., Wiaderek, K., Sydor, M. (2022). The Withdrawal Resistance of T-nuts in Various Furniture Materials. Drvna Industrija, 73(3), 271–277. https://doi.org/10.5552/drvind.2022.0017
 • Turbański W., Matwiej Ł., Wiaderek K., Sydor M. (2021) Comparative analysis of the manual and robotic upholstery frame assembly processes. Study based on many years of research, MATEC Web of Conferences 338, 01028, https://doi.org/10.1051/matecconf/202133801028
 • Skorupińska E., Wiaderek K., Matwiej Ł., Sydor M. (2021) Experimental verification of the joints strength features in the quality control of the mass produced upholstery frames, MATEC Web of Conferences 338, 01024, https://doi.org/10.1051/matecconf/202133801024
 • Skorupińska E., Wiaderek K., Sydor M.(2021) Influence of technological parameters on the upholstery seams in furniture, Ann. WULS SGGW For. Wood Tech., vol. 114, no., pp. 110–115,  doi: 10.5604/01.3001.0015.2389. 
 • Jarecki W., Wieruszewski M., Pałubicki B., Wiaderek K., Matwiej Ł., Orlikowski D.(2021) The parameterization of the demand for machinery as a Dimension-and-Quality function affecting industrial furniture production, MATEC Web of Conferences 338, https://doi.org/10.1051/matecconf/202133801013
 • Wiaderek K., Matwiej Ł., Sydor M., Skorupińska E. (2020). Analiza jakości montażu ram mebli tapicerowanych w zrobotyzowanym procesie produkcji; Projektowanie i eksploatacja maszyn roboczych, Cz. II / Red. nauk. Tadeusz Łagoda, Marta Kurek, Andrzej Kurek, Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2020 (s.273-281)
 • Wiaderek K., Wiaderek I., Lange J. (2019). Impact of upholstered furniture seat structures on the long-term use comfort. Annals of WULS – SGGW, Forestry and Wood Technology, (108), (s.39-44)
 • Matwiej Ł., Skorupińska E., Sydor M., Wiaderek K. (2018). Strength testing of upholstery frame connections and spring holders. Annals of WULS – SGGW, Forestry and Wood Technology, (104), (str.579-592)

Granty

Kierownik / koordynator projektów badawczych:
1) System łączenia modułowego stelaża mebla do siedzenia i wypoczynku
(od 1sierpnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.)  w ramach konkursu „Inkubator Innowacyjności+” prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4).
2) MultiMeb - multifunkcyjny mebel młodzieżowy
(od maja 2019r. do lutego 2020r.)  w ramach konkursu „Inkubator Innowacyjności 2.0” prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4).
3) Projekt mebla do kształtowania domowego biura w małej przestrzeni, (od lutego 2021 do września 2022) realizowanego w ramach programu pn. Inkubator Innowacyjności 4.0; ówczesnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, koordynowanego przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii UPP,  na podstawie umowy nr MNiSW/2020/333/DIR.
4) Opracowanie i komercjalizacja rozwiązania wielopunktowego dopasowania geometrii fotela biurowego (od maja 2022 do kwietnia 2023), realizowanego w ramach programu pn. „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, SKN/SP/535744/2022