Wydział Technologii Drewna
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
ul.Wojska Polskiego 38/42
60-627 Poznań
tel. (0 61) 848-74-75
fax (0 61) 848-74-74
 
Kierownika Katedry Meblarstwa - dr hab. Tomasz Rogoziński 
e-mail: trogoz@up.poznan.pl
 
Sekretariat - e-mail: km@up.poznan.pl

Jednostka - nazwa pl: