Team

 

Wydział Technologii Drewna 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
ul. Wojska Polskiego 38/42 
60-627 Poznań 
tel. (0 61) 848-74-19 
fax (0 61) 848-75-36

Kierownik Katedry Tworzyw Drzewnych - prof. UPP dr hab. Radosław Mirski
e-mail: radoslaw.mirski@up.poznan.pl
e-mail: ktd@up.poznan.pl

Sekretariat: Jarosława Matysiak
e-mail: ktd@up.poznan.pl