Contact us

Wydział Technologii Drewna
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
ul.Wojska Polskiego 38/42
60-627 Poznań
tel. (0 61) 848-74-75
fax (0 61) 848-74-74
 
Kierownik Katedry Meblarstwa - dr hab. Tomasz Rogoziński 
e-mail: tomasz.rogozinski@up.poznan.pl