Contact

Contact us

Wydział Technologii Drewna
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
ul.Wojska Polskiego 38/42
60-627 Poznań
tel. (0 61) 848-74-75
fax (0 61) 848-74-74
 
Kierownik Katedry Meblarstwa - dr hab. Tomasz Rogoziński 
e-mail: tomasz.rogozinski@up.poznan.pl 

Section of Furniture Design

Title Position Phone number e-mail
Prof. Dr. Jerzy Smardzewski Professor +48 61 848 7425 jsmardzewski@up.poznan.pl
Dr Beata Fabisiak Assistant Professor +48 61 848 7539 beata.fabisiak@up.poznan.pl
Dr. Robert Kłos Assistant Professor +48 61 848 7478 krobert@up.poznan.pl
Dr. Julia Lange Assistant Professor +48 61 848 7477 jlange@up.poznan.pl
Dr. Łukasz Matwiej Assistant Professor +48 61 848 7480 matwiej@up.poznan.pl
Dr. Krzysztof Wiaderek Assistant Professor +48 61 848 7480 krzysztof.wiaderek@up.poznan.pl
dr inż. Adam Majewski Assistant Professor +48 61 848 7475 adam.majewski@up.poznan.pl
Karol Łabęda Technician +48 61 848 7479 karol.labeda@up.poznan.pl

Section of Industrial Systems Desing

Title Position Phone number e-mail
Dr. hab. Tomasz Rogoziński Head of the Department +48 61 848 7483 trogoz@up.poznan.pl
Rafał Westerski Technician +48 61 848 7484
Zbigniew Potok Research Assistant +48 61 848 7532 zpotok@up.poznan.pl