Opinie i analizy eksperckie

Badania, opinie, analizy i ekspertyzy

Badania, opinie, analizy i ekspertyzy

  • Analiza makro i mikroelementów w każdym rodzaju obiektów; analizy wybranych form specjacyjnych As: As(III), As(V), DMAA) i Se: Se(IV), Se(VI).
  • Analiza węgla, wodoru, azotu, siarki i tlenu.
  •  Analiza jakościowa i ilościowa szerokiego spektrum związków organicznych w zakresie mas 5-2000 Daltonów, wraz z możliwością poszukiwania nowych struktur.
  • Analiza węglowodanów, kwasów organicznych, amin, mikotoksyn, naturalnych związków w matrycach roślinnych, zwierzęcych i środowiskowych.
  • Analiza wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), BETX (benzen, etylobenzen, toluen, ksylen), polichlorowanych bifenyli (PCB), ropopochodnych.
  • Analiza całkowitej zawartości węglowodorów, pośrednie ustalanie struktury związków.
  • Analiza makro- i mikroelementów.

Kontakt do Katedry Chemii

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za współpracę:

e-mail: izabela.ratajczak@up.pozan.pl

telefon: 61 8487825, 61 8487824

link do strony Katedry Chemii: http://wtd.up.poznan.pl/pl/jednostki/katedra-chemii

Subskrybuj RSS - Opinie i analizy eksperckie