Uniwersytet Młodego Odkrywcy na Wydziale Technologii Drewna

Niezmiernie miło nam poinformować, że wniosek Wydziału Technologii Drewna, złożony w ramach ministerialnego programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy (UMO), uzyskał finansowanie.

Zajęcia pt. "Tego nie wiesz o drewnie" rozpoczną się na Wydziale w marcu 2017 roku. Zapraszamy zainteresowane szkoły do włączenia się w ten program (uczniowie 12-16 lat).

Podczas pierwszej edycji UMO do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wpłynęło ponad 200 wniosków. 65 zwycięskich projektów (w tym 3 z Poznania) otrzyma dofinansowanie w wysokości w sumie 2 300 000 złotych na uruchomienie lub kontynuowanie działalności uniwersytetów dziecięcych.

Pierwszy uniwersytet dla dzieci powstał w niemieckiej Tybindze czternaście lat temu. W ramach uruchomionego 2 września 2016 roku programu UMO Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po raz pierwszy zaoferowało wsparcie finansowe dla tego typu instytucji.

Na zajęciach dzieci będą mogły zapoznać się z wynikami najnowszych badań naukowych – wykłady odbywać się będą bowiem na uczelniach i w instytucjach badawczych pod okiem naukowców. Dotychczas w Polsce funkcjonowało ok. 40 uniwersytetów dziecięcych – dzięki wsparciu ministerstwa nauki liczba ta wzrośnie o 25 proc. Działające w ramach UMO uniwersytety dla dzieci pojawią się we wszystkich województwach, a w wielu z nich uruchomionych zostanie nawet pięć projektów.