Umowa patronacka nad Technikum Technologii Drewna w Kaliszu

Wydział Technologii Drewna UP w Poznaniu objął patronat nad powstającym Technikum Technologii Drewna w Zespole Szkół Technicznych w Kaliszu. Podczas oficjalnego spotkania w dniu 12 czerwca br. przedstawicieli władz naszego Wydziału z Dyrekcją ZST w Kaliszu, omówiono szczegóły współpracy i podpisano umowę patronacką. Od nowego roku akademickiego 2017/2018 uczniowie Technikum będą uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez naszych wykładowców, w tym również praktykach zawodowych. Będą mieli pierwszeństwo w rezerwacji miejsc na różnego rodzaju zajęcia warsztatowe organizowane w UPP. Mogą liczyć na nadzór merytoryczny pracowników i doktorantów Wydziału w prowadzeniu badań i pisaniu prac konkursowych. Poza tym strony umowy zobowiązały się do kreowania pozytywnego wizerunku i promocji Wydziału i Technikum.

 

Prodziekan ds. Studiów
dr hab. inż. Edward Roszyk