SPOTKANIE informacyjne dotyczące praktyk zawodowych

Spotkanie informacyjne dotyczące praktyk zawodowych realizowanych na kierunku Technologia drewna odbędzie się:

- dla II roku, we wtorek 21 marca 2017r. o godz. 7:45 w sali F,

- dla III roku, w środę 22 marca 2017r. o godz.: 7:45 w sali E.

Obecność obowiązkowa!