SEMINARIUM NAUKOWE W DNIU 15.09.2017 r.

 

Dziekan Wydziału Technologii Drewna
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
zaprasza na seminarium naukowe
w dniu 15 września 2017 r.  (sala wykładowa E), na którym:

 

O godz. 9:00 mgr Joanna Siuda przedstawi stopień zaawansowania badań naukowych związanych z planowanym otwarciem przewodu doktorskiego.
Proponowany temat rozprawy: „Charakterystyka oddziaływań trialkoksysilanów z materiałem lignocelulozowym w zależności od zmiennych warunków środowiska reakcji”.

O godz. 10:00 mgr inż. Monika Muszyńska przedstawi stopień zaawansowania badań naukowych związanych z planowanym otwarciem przewodu doktorskiego.
Proponowany temat rozprawy: „Badania taśm obrzeżowych z funkcjonalną warstwą klejową stosowanych w innowacyjnych technologiach oklejania płytowych elementów meblowych”.

O godz. 11:00 prof. Lech Muszyński z Oregon State University (USA) wygłosi wykład dotyczący cross-laminated timber (CLT) – kontynuacja tematyki prezentowanej w czasie ostatniego pobytu na Wydziale Technologii Drewna.

Prowadzący seminarium: prof. dr hab. Wiesław Olek - Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.