Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Woźniak

 

DZIEKAN
I RADA WYDZIAŁU TECHNOLOGII DREWNA
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
zapraszają na
publiczną obronę pracy doktorskiej

mgr  Magdaleny Woźniak

Tytuł pracy: „Możliwości zastosowania preparatów propolisowo-silanowych do zabezpieczania drewna sosny Pinus sylvestris L.”

Obrona pracy odbędzie się 15 grudnia 2017 r. o godz. 11.30 w budynku Wydziału Technologii Drewna, sala wykładowa F (parter)

 

Promotor: dr hab. Izabela Ratajczak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Promotor pomocniczy: dr Kinga Szentner (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)                    
Recenzenci:
dr hab. Andrzej Fojutowski, prof. nadzw. (Instytut Technologii Drewna w Poznaniu)
dr hab. Mariusz Mamiński, prof. nadzw. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Witosa 45.