PLAN ZAJĘĆ - SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017