PLAN ZAJĘĆ - SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017