Komunikat dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia

W związku z realizacją przedmiotu „Wiedza prawno-ekonomiczna” przez studentów I roku studiów II stopnia, w załączeniu program wykładów i warsztatów organizowanych przez Biuro Karier. 

Proszę o dokonanie wyboru min.1 wykładu z 12 zaproponowanych. Zapisu można dokonać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę internetową Biura Karier, zakładka szkolenia https://biurokarier.up.poznan.pl/szkolenia-1/.