Studia dualne

Informacje o studiach

Studia dualne to systematyczne łączenie wiedzy/teorii na uczelni z umiejętnościami/praktyką u partnera przemysłowego. To szansa na zdobycie dużego doświadczenia praktycznego już podczas studiów. Absolwent studiów dualnych to bardziej praktyk, niż teoretyk.

Studia dualne na kierunku Technologia drewna są unikatowe w skali kraju. Są to studia prestiżowe, na absolwentów których czeka już branża drzewna. Dzięki pozyskanym środkom z funduszy strukturalnych UE w planie studiów uwzględniono już od pierwszego roku płatne dla studentów staże u partnerów przemysłowych, a także liczne wizyty studyjne w zakładach przemysłu drzewnego w całym kraju.

Studia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera technologii drewna. W semestrach 1, 3 i 5 zajęcia odbywają się głównie na uczelni, a w semestrach 2, 4, 6 i 7 częściowo na uczelni, a w przeważającej mierze w zakładach pracy, w postaci trzymiesięcznych płatnych staży i praktyk.

Absolwent inżynierskich studiów dualnych może podjąć studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim, prowadzone na naszym Wydziale w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia te trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera technologii drewna.

Subskrybuj RSS - Studia dualne